top of page

 

Inkoonrannan merellisiin koteihin halusimme luoda kaksi vaihtoehtoista tyylisuuntaa, jotka kumpikin heijastavat saariston tunnelmaa, kahdesta eri perspektiivistä. Tyylejä yhdistää selkeys, luonnonmateriaalit ja pelkistetyt linjat, jotka mielestämme kuvastavat saaristossa olemisen perusolemusta. 


Sisustusarkkitehtitoimisto FYRA

 

bottom of page