top of page
pohjapiirros 2.krs_väritetty.png
1. kerros
pohjapiirros 3.krs_väritetty.png
pohjapiirros 4.krs_väritetty.png
4. kerros
kartat

Detaljplan

asemapiirros2021.jpg
hinnasto

Prislista

Taktäckt bilplatsaktie med beredskap för laddning av elbil 6.000 €. Egen tomt, ingen arrendeavgift. Möjlighet att lösa in en egen båtplats. Båtplatsaktiens pris preciseras senare. Bilplats med eluttag hör till varje bostad mot månadsavgift.
Bostäder
1. VÅN
4R+K+B      (as 1)

2R+K

4R+K+B    

2. VÅN

4R+K+B  

2R+K 

4R+K+B   

2R+ALK+K  

3R+K+B 

3. VÅN

4R+K+B 

2R+K 

4R+K+B  

2R+ALK+K   

3R+K+B 

4. VÅN

3R+K+B 

4R+K+B 

4R+K+B   

boyta m2 

86,0 

42,0

85,7  

86,0

42,0 

85,7  

52,4  

83,4  

86,0

42,0 

85,7  

52,4  

83,4

 

70,3

106,1

78,9   

Förs.pris*€/m2 
 

4 998

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

SÅLD 

SÅLD

 

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

 

Skuldfritt pris 

429 828 

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

SÅLD 

SÅLD

 

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

 

Köpesumma 

171 931

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

SÅLD 

SÅLD

 

SÅLD

SÅLD

SÅLD 

 

RS-lån 

257 897 

 

 

Mera information om RS-finansiering och lånevillkor från Försäljning av Ingåstrand

aikataulu
julkisivut

Fasadritningar

Inkoo_Final_uusi.jpg
Screenshot 2021-02-19 at 12.02.37.png
Screenshot 2021-02-19 at 12.02.25.png

Byggnadsbeskrivning

ALLMÄNT

Byggplatsen är belägen i Ingå centrum bredvid havsstranden, torget och köpcentret Strand, vid den blivande Kaptensvägen.

Byggnaderna är 4-våningshus med hiss. På 1:a våningen som är belägen i marknivå byggs allmänna utrymmen och skyddsrum samt några bostäder, på 2-4:e våningen byggs bostäder, dessutom byggs en sopinhägnad och skärmtak för bilar.

 

Tomten

Tomten är belägen i Ingå kommuns detaljplaneområde Ingåstrand, i kvarter AK 105. I kvarteret kan sammanlagt tre likadana flervåningshus byggas. 

 

Detaljplan

Planen har vunnit laga kraft. Mer information om planläggningen av området lämnas av Ingå kommuns planläggningsavdelning.

 

Jordmånen på tomten

Marken på tomten stabiliseras i grundberedningsfasen. Den här åtgärden får inte orsaka skada på naturen eller miljön.

 

Parkering och trafik

Infarten till tomten och bilparkeringen är belägna på parkeringsområdet i kvarterets västra del.

Beredskap för laddning av elbilar.

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN

I de utrymmen som förblir i bolagets besittning finns teknikrum, skyddsrum, husförråd, lösöresförråd och separata soprum.

 

Trapphus

Trapporna i trapphusen bärs av byggnadens konstruktion och är elementtrappor i armerad betong med yta av slipad mosaikbetong. 

Räcken med stålspjälor.

Väggytor i trapphusen målade.

Slitstark golvmaterial på golven.

Upphängt undertakssystem.

 

KONSTRUKTIONER

 • Grundläggning och bottenbjälklag

 • Marken pålas enligt konstruktionsplanen och utlåtandet om grundläggningssätt.

 • Bottenbjälklaget är ett bärande hålbjälklag i armerad betong, 1:a våningens golvhöjd över markytan max 600 mm.

 • Mellanbjälklaget är ett hålbjälklag i armerad betong med ett stegljudsdämpande skikt och betongpågjutning.

 

Ytterväggar och stomme

 • Flervåningshusets bärande väggkonstruktioner vid ytterväggarna är stålpelare, som samtidigt fungerar som följare för den timrade ytterväggen. Ytterväggarna är fasadytor i massiv stock. I husets 1:a våning är ytterväggen vid skyddsrummet/husförråden delvis en panelklädd betongkonstruktion.

 • Ytterväggarnas stockytor är brandskyddsbehandlade.

 

Kompletterande byggnadsdelar

 • Balkonggolvskonstruktionerna är i trä med vattenfast faner-bitumenmembran och som brandskydd betongpågjutning med vattenisolerande ytbeläggning. Balkongplattornas undersidor är klädda med en trä/stenskivekonstruktion enligt brandklasskravet. 

 • Balkonggolven färdigställs till dammfri yta, ytbeläggning av vattenisolerande massa.

 • Balkongräckena har stål- eller aluminium-glaskonstruktion med stålribbor som effekt. Balkongerna glasas in. 

 • Reservutgångar med hjälp av reservutgångsluckor i balkonggolven, t.ex. Vesivek Luukkutikas med brandhinder, EI30 krav.

 • Alla balkonger är huvudsakligen taktäckta

 

 

Balkongerna på översta 4:e våningen är huvudsakligen indragna under vattentaket.

 

Mellanväggar

 • Lägenhetsskiljande väggar är av armerad betong. Väggarna inne i lägenheterna är av gipsskiva på stål- eller träreglar.

 • Väggarna i tvättrummen är av stenmaterial, Aco eller kahi-block, med material och vattenisolering som lämpar sig för våtrum.

 • Ventilationsschakten integreras i väggkonstruktionen med EI30-konstruktioner.

 

Översta bjälklag och vattentak

 • Översta bjälklaget är ett hålbjälklag och ovanpå det en vattentakskonstruktion som har två åsar och består av fackverkstakstolar och värmeisolering.

 • Tak med två åsar, med innervinkel mellan åsarna.

 • Vattentaket har dubbla lager bitumenmembran.

 • Vattentaket har nödvändiga regnvatten- och taksäkerhetssystem.

 • På vattentaket installeras ett solpanelsystem.

 

Fönster

 • Fönstren är fabriksmålade MSE-treglasfönster med dubbla bågar. Ytterbågarna är av aluminium och innerbågarna i regel av fabriksmålat trä.

 • Balkongdörrarna är enbladsdörrar av standardmodell med tredubbelt isolerglas. 

 • Alla fönster och dörrar utrustas med fabrikens standardbeslag.

 • Fönstrens och dörrarnas standardhöjd på 1:e - 4:e våningen är 2300 mm. Översta våningen har överfönster som följer fasaden och skapar höga ljuskorridorer som släpper in ljus. 

 

Ytterdörrar

 • Lägenheternas ytterdörrar är ljudisolerade och EI30-brandklassade dörrar i ekfaner.

 • Innerdörrar.

 • Mellandörrarna är huvudsakligen fabriksmålade släta dörrar / på vissa platser utrymmessparande skjutdörrar.

 • Bastudörrarna är helglasade med härdat glas.

 

LÅSNING

 • Låsning och dörrbromsar, reservutgångskraven beaktas.

 • Ytterdörrarna och de gemensamma utrymmena har elektroniskt / automatiskt låsningssystem, bostadsdörrarna har mekaniska lås. Enhetligt låsningssystem t.ex. Abloy Sento.

 

INNERTAK

 • Taken i bostadsrummen är huvudsakligen spacklade och målade gipsskivetak.

 • Nedsänkta tak i hallar och WC-rum, tvättrum o.d. görs av spacklad och målad gipsskiva på platser som anges i ritningarna.

 • bastutaken är klädda med träpanel.
   

INSTALLATIONSTEKNIK

 • Uppvärmningssystem.

 • Bolaget ansluts till fjärrvärme .

 • Uppvärmningssystemet i bostäderna är vattenburen golvvärme.

 

Vatten- och avloppssystem

 • Individuell vattenmätning i bostäderna.

 • Horisontella VVS-dragningar är förlagda i nedsänkta tak och inbyggda ventilationskanaler. 

 • Vattenledningsrören i tvättrummen är inbyggda eller utanpåliggande kromledningar

 • solpanelsystemet har beaktats i VVSE-planerna.

 

Ventilationssystem

 • Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Spiskåpan i köket är ansluten till ett bostadsspecifikt ventilationsaggregat. 

 • Ventilationsaggregaten i de enskilda bostäderna är anslutna till bostadens elmätning.

 • Reservering för bostadsspecifik kylning har beaktats i planerna. 

 

Elsystem

 • Bilplatserna har värmestolpar.

 • Beredskap för laddning av elbilar.

 

ELMATERIAL OCH ARMATURER

 • I de allmänna utrymmena används i mån av möjlighet indirekt belysning, lampkupor som sprider ljuset o.d. Planeringen av utomhusbelysningen är kopplad till planen för gården.

 • Belysning i bostadslägenheterna enligt belysningsplanen. Övriga lösningar enligt kundens önskemål mot tilläggsdebitering.

 • Huvudsakligen används led-ljusteknik, där ljusets färgtemperatur och styrka är noga genomtänkt.

 

 

Antenn- och datakommunikationssystem

 • I objektet byggs ett modernt förbindelse- och datakommunikationssystem enligt specialplaner, med datakommunikationskablar enligt kategori 6.

 • Byggnadens ytterdörrar utrustas med porttelefon med videoförbindelse eller med något annat distansöppningssystem.

 • Systemspecifik automatik.

UTRYMMEN OCH MATERIAL I BOSTÄDERNA

Golv

 • Golven i hall, kök, matplats, vardagsrum, klädrum och sovrum är 1-stavsparkett, golvlister ca 50 mm breda trä/mdf.

 • WC-rum, bastu, tvättrum och klädvårdsrum har uppvärmda klinkergolv.

 • Vattenisolering i våtrummen enligt konstruktionsplaneringen. Lämpliga produktfamiljer och standarder har beaktats

 

Väggar

 • Väggarna i bostadsrummen är huvudsakligen målade. Väggarna i badrummen är kaklade.

 • Väggarna i separata WC-rum är målade.

 • I köken målas ytorna mellan över- och underskåp med färg som tål fukt och slitage.

 • Eventuella fondväggar mot tilläggsdebitering

 • Vattenisolering i våtrummen enligt konstruktionsplaneringen. Lämpliga produktfamiljer och standarder har beaktats

 

Tak

 • Taken i bostadsrummen är huvudsakligen spacklade och målade gipsskivetak.

 • Nedsänkta tak i hallar, WC-rum, tvättrum o.d. görs av spacklad och målad gipsskiva på platser som anges i ritningarna.
   

Bastutaken är klädda med träpanel

 

KÖK

Köksinredning

 • I kök, hall, sov- och tvättrum är skåpdörrar och lådfronter av målad mdf-skiva eller mikrolaminat enligt den stil som valts.

 • De boende kan mot tilläggsdebitering välja köksinredning, utrustning, ytor och utrustning enligt önskemål. Som tilläggsarbete: köksinredningsskisser som kompletterar de fortsatta planerna.??

 • Bänkskiva och diskho

 • Bänkskivor i trä med infällda rostfria diskhoar enligt inredningsplanen.

 • Vattenarmatur Oras.

 • Sten- eller kompositskivor som tillval. 

 

Vitvaror

 • I köken installeras integrerade ugnar och keramikhällar.

 • Spisfläkt enligt köksinredningen, ansluten till lägenhetens eget ventilationsaggregat / enligt VVS-planen.

 • Diskmaskin och kyl/frys är integrerade enligt planerna.

 

BADRUM

Badrumsskåp

 • I kök, hall, sov- och tvättrum är skåpdörrar och lådfronter av målad mdf-skiva eller mikrolaminat enligt den stil som valts.

 • Tvättrummen har anslutning för tvättmaskin och kondenstumlare (utan anslutning till frånluftskanal) av standardstorlek.

 • Spegel i tvättrum och WC-rum. Lavoarskåp, skåpdörrar i fukttåligt material.

 

Dusch

 • Duschset med termostat Oras .

 • Lavoarkran Oras.

 

WC-stol

 • IDO Seven väggmodell.

 

Golv

 • Klinkeralternativ enligt vald stil (Usva eller Savu). Golven är vattenisolerade.

 

Väggar

 • Klinkeralternativ enligt vald stil (Usva eller Savu). Väggarna är vattenisolerade.

 

Tak

 • Taken i tvättrummen är av målad gipsskiva och bastutaken är klädda med träpanel.

 

WC-RUM

 • Badrumsskåp

 • I WC-rummen är skåpdörrar och lådfronter av målad mdf-skiva eller mikrolaminat.

 

WC-stol

 • IDO väggmodell.

 

Golv

 • Klinkeralternativ enligt vald stil (Usva eller Savu). Golven är vattenisolerade.

 

Väggar

 • Målade. Väggarna är vattenisolerade.

 •  

Tak

 • Taken i tvättrummen är av målad gipsskiva och bastutaken är klädda med träpanel.

 

BASTU

 • De större bostäderna har bastu, se planerna.

 • Bastuaggregat.

 • I bastun installeras bastuaggregat med timer.

 

Golv

 • Klinkeralternativ enligt vald stil (Usva eller Savu). Golvet är vattenisolerat.

 

Väggar

 • Klibbal.

 

Tak

 • Klibbal.

 

Bastulave

 • Klibbal.

 

KLÄDRUM

 • De större bostäderna har klädrum, se planerna.

 • Inredning.

 • T.ex. Sovella väggsystem + hyllor.

 

Golv

 • Parkett.

 

Väggar

 • Målade.

 

Tak

 • Målat.

rakennustapa
bottom of page