top of page
inkoonranta

Bokningsbar nu

Planlösningar

1. kerros

1. våningen

C_1krs.png

2. våningen

c_2krs.png
2. krs

3. våningen

c3krs.png
3. krs

4. våningen

c4krs.png
4. kerros
kartat

Detaljplan

Inredningslösningar

I Ingåstrands havsnära lägenheter kan du välja din önskade inredningsstil och skapa individuella lösningar från ett flertal alternativa möbel- och färgval, som representeras av Noblessa-kök både när det gäller köksinredning och förvaringslösningar.

Observera! Illustrationsbilderna i broschyren kommer från våra tidigare projekt och deras syfte är att återspegla lägenheternas framtida atmosfär. De har alltså inte direkt applicerats på de medföljande planritningarna.

Sisustusratkaisut
hinnasto

Prislista

Egen tomt, ingen arrendeavgift. Bilplats med eluttag hör till varje bostad mot månadsavgift. Dessutom kommer det att finnas ca 10 skyddsrum som ska säljas separat.

 

Reservationsavgift 5 000 € per lägenhet inom 7 dagar efter undertecknande av bokningsavtalet.

1. KRS/ våning 

2H+KT   (1)

3H+KT+S  (2)

2H+KT+S (3)

2H+MT+KT+S (4)

 

2. KRS/ våning 

3H+KT+S (5)

2H+KT+S (6)

2H+KT+S (7)

2H+MT+KT+S (8)

3H+KT+S (9)

3. KRS / våning 

3H+KT+S (10)

2H+KT+S (11)

2H+KT+S (12)

2H+MT+KT+S (13)

3H+KT+S (14)

4. KRS / våning 

4H+KT+S (15)

2H+MT+KT+S (16)

3H+KT+S (17)

m2

49,0

83,0

46

58,5

 

87,5

59,5

46

58,5

90,5

 

87,5

59,5

46

58,5

90,5

 

110,5

58,5

90,5

€/m2

5 800

5 550

5 800

5 600

 

6 250

6 300

 

6 400

6 100

 

6 750

6 650

7 100

6 500

 

8550

 

7300

Mh

198 940

322 455

186 760

229 320

 

382 813

262 395

RESERVERAD

262 080

386 435

 

590 625

276 973

RESERVERAD

290 745

411 775

 

661 343

RESERVERAD

462 455

Velkaosuus

85 260

138 195

80 040

98 280

 

164 062

112 455

RESERVERAD

112 320

165 615

 

590 625

118 702

RESERVERAD

124 605

176 475

 

283 432

RESERVERAD

198 195

Vh

284 200

460 650

266 800

327 600

 

546 875

374 850

RESERVERAD

374 400

552 050

 

590 625

395 675

RESERVERAD

415 350

588 250

 

944 775

RESERVERAD

660 650

RESERVERAD

Projektet genomförs enligt RS-finansieringssystemet. Den slutliga summan för RS-lånet kommer att fastställas vid senare tidpunkt i samband med beslutet att påbörja byggandet av projektet. Målet är att uppnå en finansieringsnivå på cirka 30 %.

Måltidsplan 12

Byggstart 3/2024, inflyttningsklar 2025/5

aikataulu
julkisivut

Fasadritningar

Luonnos 23.9.22 NÄKYMÄ ILTA.jpg
rakennustapa

Byggnadsbeskrivning

ALLMÄNT

Byggplatsen är belägen i Ingå centrum bredvid havsstranden, torget och köpcentret Strand, vid den blivande Kaptensvägen.

Byggnaderna är 4-våningshus med hiss. På 1:a våningen som är belägen i marknivå byggs allmänna utrymmen och skyddsrum samt några bostäder, på 2-4:e våningen byggs bostäder, dessutom byggs en sopinhägnad och skärmtak för bilar.

 

Tomten

Tomten är belägen i Ingå kommuns detaljplaneområde Ingåstrand, i kvarter AK 105. I kvarteret kan sammanlagt tre likadana flervåningshus byggas. 

 

Detaljplan

Planen har vunnit laga kraft. Mer information om planläggningen av området lämnas av Ingå kommuns planläggningsavdelning.

 

Jordmånen på tomten

Marken på tomten stabiliseras i grundberedningsfasen. Den här åtgärden får inte orsaka skada på naturen eller miljön.

 

Parkering och trafik

Infarten till tomten och bilparkeringen är belägna på parkeringsområdet i kvarterets västra del.

Beredskap för laddning av elbilar.

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN

I de utrymmen som förblir i bolagets besittning finns teknikrum, skyddsrum, husförråd, lösöresförråd och separata soprum.

 

Trapphus

Trapporna i trapphusen bärs av byggnadens konstruktion och är elementtrappor i armerad betong med yta av slipad mosaikbetong. 

Räcken med stålspjälor.

Väggytor i trapphusen målade.

Slitstark golvmaterial på golven.

Upphängt undertakssystem.

 

KONSTRUKTIONER

 • Grundläggning och bottenbjälklag

 • Marken pålas enligt konstruktionsplanen och utlåtandet om grundläggningssätt.

 • Bottenbjälklaget är ett bärande hålbjälklag i armerad betong, 1:a våningens golvhöjd över markytan max 600 mm.

 • Mellanbjälklaget är ett hålbjälklag i armerad betong med ett stegljudsdämpande skikt och betongpågjutning.

 

Ytterväggar och stomme

 • Flervåningshusets bärande väggkonstruktioner vid ytterväggarna är stålpelare, som samtidigt fungerar som följare för den timrade ytterväggen. Ytterväggarna är fasadytor i massiv stock. I husets 1:a våning är ytterväggen vid skyddsrummet/husförråden delvis en panelklädd betongkonstruktion.

 • Ytterväggarnas stockytor är brandskyddsbehandlade.

 

Kompletterande byggnadsdelar

 • Balkonggolvskonstruktionerna är i trä med vattenfast faner-bitumenmembran och som brandskydd betongpågjutning med vattenisolerande ytbeläggning. Balkongplattornas undersidor är klädda med en trä/stenskivekonstruktion enligt brandklasskravet. 

 • Balkonggolven färdigställs till dammfri yta, ytbeläggning av vattenisolerande massa.

 • Balkongräckena har stål- eller aluminium-glaskonstruktion med stålribbor som effekt. Balkongerna glasas in. 

 • Reservutgångar med hjälp av reservutgångsluckor i balkonggolven, t.ex. Vesivek Luukkutikas med brandhinder, EI30 krav.

 • Alla balkonger är huvudsakligen taktäckta

 

 

Balkongerna på översta 4:e våningen är huvudsakligen indragna under vattentaket.

 

Mellanväggar

 • Lägenhetsskiljande väggar är av armerad betong. Väggarna inne i lägenheterna är av gipsskiva på stål- eller träreglar.

 • Väggarna i tvättrummen är av stenmaterial, Aco eller kahi-block, med material och vattenisolering som lämpar sig för våtrum.

 • Ventilationsschakten integreras i väggkonstruktionen med EI30-konstruktioner.

 

Översta bjälklag och vattentak

 • Översta bjälklaget är ett hålbjälklag och ovanpå det en vattentakskonstruktion som har två åsar och består av fackverkstakstolar och värmeisolering.

 • Tak med två åsar, med innervinkel mellan åsarna.

 • Vattentaket har dubbla lager bitumenmembran.

 • Vattentaket har nödvändiga regnvatten- och taksäkerhetssystem.

 • På vattentaket installeras ett solpanelsystem.

 

Fönster

 • Fönstren är fabriksmålade MSE-treglasfönster med dubbla bågar. Ytterbågarna är av aluminium och innerbågarna i regel av fabriksmålat trä.

 • Balkongdörrarna är enbladsdörrar av standardmodell med tredubbelt isolerglas. 

 • Alla fönster och dörrar utrustas med fabrikens standardbeslag.

 • Fönstrens och dörrarnas standardhöjd på 1:e - 4:e våningen är 2300 mm. Översta våningen har överfönster som följer fasaden och skapar höga ljuskorridorer som släpper in ljus. 

 

Ytterdörrar

 • Lägenheternas ytterdörrar är ljudisolerade och EI30-brandklassade dörrar i ekfaner.

 • Innerdörrar.

 • Mellandörrarna är huvudsakligen fabriksmålade släta dörrar / på vissa platser utrymmessparande skjutdörrar.

 • Bastudörrarna är helglasade med härdat glas.

 

LÅSNING

 • Låsning och dörrbromsar, reservutgångskraven beaktas.

 • Ytterdörrarna och de gemensamma utrymmena har elektroniskt / automatiskt låsningssystem, bostadsdörrarna har mekaniska lås. Enhetligt låsningssystem t.ex. Abloy Sento.

 

INNERTAK

 • Taken i bostadsrummen är huvudsakligen spacklade och målade gipsskivetak.

 • Nedsänkta tak i hallar och WC-rum, tvättrum o.d. görs av spacklad och målad gipsskiva på platser som anges i ritningarna.

 • bastutaken är klädda med träpanel.
   

INSTALLATIONSTEKNIK

 • Uppvärmningssystem.

 • Bolaget ansluts till fjärrvärme .

 • Uppvärmningssystemet i bostäderna är vattenburen golvvärme.

 

Vatten- och avloppssystem

 • Individuell vattenmätning i bostäderna.

 • Horisontella VVS-dragningar är förlagda i nedsänkta tak och inbyggda ventilationskanaler. 

 • Vattenledningsrören i tvättrummen är inbyggda eller utanpåliggande kromledningar

 • solpanelsystemet har beaktats i VVSE-planerna.

 

Ventilationssystem

 • Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Spiskåpan i köket är ansluten till ett bostadsspecifikt ventilationsaggregat. 

 • Ventilationsaggregaten i de enskilda bostäderna är anslutna till bostadens elmätning.

 • Reservering för bostadsspecifik kylning har beaktats i planerna. 

 

Elsystem

 • Bilplatserna har värmestolpar.

 • Beredskap för laddning av elbilar.

 

ELMATERIAL OCH ARMATURER

 • I de allmänna utrymmena används i mån av möjlighet indirekt belysning, lampkupor som sprider ljuset o.d. Planeringen av utomhusbelysningen är kopplad till planen för gården.

 • Belysning i bostadslägenheterna enligt belysningsplanen. Övriga lösningar enligt kundens önskemål mot tilläggsdebitering.

 • Huvudsakligen används led-ljusteknik, där ljusets färgtemperatur och styrka är noga genomtänkt.

 

 

Antenn- och datakommunikationssystem

 • I objektet byggs ett modernt förbindelse- och datakommunikationssystem enligt specialplaner, med datakommunikationskablar enligt kategori 6.

 • Byggnadens ytterdörrar utrustas med porttelefon med videoförbindelse eller med något annat distansöppningssystem.

 • Systemspecifik automatik.

ALLMÄNT

Byggplatsen är belägen i Ingå centrum bredvid havsstranden, torget och köpcentret Strand, vid den blivande Kaptensvägen.

Byggnaderna är 4-våningshus med hiss. På 1:a våningen som är belägen i marknivå byggs allmänna utrymmen och skyddsrum samt några bostäder, på 2-4:e våningen byggs bostäder, dessutom byggs en sopinhägnad och skärmtak för bilar.

 

Tomten

Tomten är belägen i Ingå kommuns detaljplaneområde Ingåstrand, i kvarter AK 105. I kvarteret kan sammanlagt tre likadana flervåningshus byggas. 

 

Detaljplan

Planen har vunnit laga kraft. Mer information om planläggningen av området lämnas av Ingå kommuns planläggningsavdelning.

 

Jordmånen på tomten

Marken på tomten stabiliseras i grundberedningsfasen. Den här åtgärden får inte orsaka skada på naturen eller miljön.

 

Parkering och trafik

Infarten till tomten och bilparkeringen är belägna på parkeringsområdet i kvarterets västra del.

Beredskap för laddning av elbilar.

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN

I de utrymmen som förblir i bolagets besittning finns teknikrum, skyddsrum, husförråd, lösöresförråd och separata soprum.

 

Trapphus

Trapporna i trapphusen bärs av byggnadens konstruktion och är elementtrappor i armerad betong med yta av slipad mosaikbetong. 

Räcken med stålspjälor.

Väggytor i trapphusen målade.

Slitstark golvmaterial på golven.

Upphängt undertakssystem.

 

KONSTRUKTIONER

 • Grundläggning och bottenbjälklag

 • Marken pålas enligt konstruktionsplanen och utlåtandet om grundläggningssätt.

 • Bottenbjälklaget är ett bärande hålbjälklag i armerad betong, 1:a våningens golvhöjd över markytan max 600 mm.

 • Mellanbjälklaget är ett hålbjälklag i armerad betong med ett stegljudsdämpande skikt och betongpågjutning.

 

Ytterväggar och stomme

 • Flervåningshusets bärande väggkonstruktioner vid ytterväggarna är stålpelare, som samtidigt fungerar som följare för den timrade ytterväggen. Ytterväggarna är fasadytor i massiv stock. I husets 1:a våning är ytterväggen vid skyddsrummet/husförråden delvis en panelklädd betongkonstruktion.

 • Ytterväggarnas stockytor är brandskyddsbehandlade.

 

Kompletterande byggnadsdelar

 • Balkonggolvskonstruktionerna är i trä med vattenfast faner-bitumenmembran och som brandskydd betongpågjutning med vattenisolerande ytbeläggning. Balkongplattornas undersidor är klädda med en trä/stenskivekonstruktion enligt brandklasskravet. 

 • Balkonggolven färdigställs till dammfri yta, ytbeläggning av vattenisolerande massa.

 • Balkongräckena har stål- eller aluminium-glaskonstruktion med stålribbor som effekt. Balkongerna glasas in. 

 • Reservutgångar med hjälp av reservutgångsluckor i balkonggolven, t.ex. Vesivek Luukkutikas med brandhinder, EI30 krav.

 • Alla balkonger är huvudsakligen taktäckta

 

 

Balkongerna på översta 4:e våningen är huvudsakligen indragna under vattentaket.

 

Mellanväggar

 • Lägenhetsskiljande väggar är av armerad betong. Väggarna inne i lägenheterna är av gipsskiva på stål- eller träreglar.

 • Väggarna i tvättrummen är av stenmaterial, Aco eller kahi-block, med material och vattenisolering som lämpar sig för våtrum.

 • Ventilationsschakten integreras i väggkonstruktionen med EI30-konstruktioner.

 

Översta bjälklag och vattentak

 • Översta bjälklaget är ett hålbjälklag och ovanpå det en vattentakskonstruktion som har två åsar och består av fackverkstakstolar och värmeisolering.

 • Tak med två åsar, med innervinkel mellan åsarna.

 • Vattentaket har dubbla lager bitumenmembran.

 • Vattentaket har nödvändiga regnvatten- och taksäkerhetssystem.

 • På vattentaket installeras ett solpanelsystem.

 

Fönster

 • Fönstren är fabriksmålade MSE-treglasfönster med dubbla bågar. Ytterbågarna är av aluminium och innerbågarna i regel av fabriksmålat trä.

 • Balkongdörrarna är enbladsdörrar av standardmodell med tredubbelt isolerglas. 

 • Alla fönster och dörrar utrustas med fabrikens standardbeslag.

 • Fönstrens och dörrarnas standardhöjd på 1:e - 4:e våningen är 2300 mm. Översta våningen har överfönster som följer fasaden och skapar höga ljuskorridorer som släpper in ljus. 

 

Ytterdörrar

 • Lägenheternas ytterdörrar är ljudisolerade och EI30-brandklassade dörrar i ekfaner.

 • Innerdörrar.

 • Mellandörrarna är huvudsakligen fabriksmålade släta dörrar / på vissa platser utrymmessparande skjutdörrar.

 • Bastudörrarna är helglasade med härdat glas.

 

LÅSNING

 • Låsning och dörrbromsar, reservutgångskraven beaktas.

 • Ytterdörrarna och de gemensamma utrymmena har elektroniskt / automatiskt låsningssystem, bostadsdörrarna har mekaniska lås. Enhetligt låsningssystem t.ex. Abloy Sento.

 

INNERTAK

 • Taken i bostadsrummen är huvudsakligen spacklade och målade gipsskivetak.

 • Nedsänkta tak i hallar och WC-rum, tvättrum o.d. görs av spacklad och målad gipsskiva på platser som anges i ritningarna.

 • bastutaken är klädda med träpanel.
   

INSTALLATIONSTEKNIK

 • Uppvärmningssystem.

 • Bolaget ansluts till fjärrvärme .

 • Uppvärmningssystemet i bostäderna är vattenburen golvvärme.

 

Vatten- och avloppssystem

 • Individuell vattenmätning i bostäderna.

 • Horisontella VVS-dragningar är förlagda i nedsänkta tak och inbyggda ventilationskanaler. 

 • Vattenledningsrören i tvättrummen är inbyggda eller utanpåliggande kromledningar

 • solpanelsystemet har beaktats i VVSE-planerna.

 

Ventilationssystem

 • Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Spiskåpan i köket är ansluten till ett bostadsspecifikt ventilationsaggregat. 

 • Ventilationsaggregaten i de enskilda bostäderna är anslutna till bostadens elmätning.

 • Reservering för bostadsspecifik kylning har beaktats i planerna. 

 

Elsystem

 • Bilplatserna har värmestolpar.

 • Beredskap för laddning av elbilar.

 

ELMATERIAL OCH ARMATURER

 • I de allmänna utrymmena används i mån av möjlighet indirekt belysning, lampkupor som sprider ljuset o.d. Planeringen av utomhusbelysningen är kopplad till planen för gården.

 • Belysning i bostadslägenheterna enligt belysningsplanen. Övriga lösningar enligt kundens önskemål mot tilläggsdebitering.

 • Huvudsakligen används led-ljusteknik, där ljusets färgtemperatur och styrka är noga genomtänkt.

 

 

Antenn- och datakommunikationssystem

 • I objektet byggs ett modernt förbindelse- och datakommunikationssystem enligt specialplaner, med datakommunikationskablar enligt kategori 6.

 • Byggnadens ytterdörrar utrustas med porttelefon med videoförbindelse eller med något annat distansöppningssystem.

 • Systemspecifik automatik.

bottom of page